اللهم عجّل لولیک الفرج

لیمیته قدرت انسان به سمت صفره

 

۷ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰

دوست خوب (2)


 

 

 

۶ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰

دوست خوب(1)

                                            

 

۸ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰

گوشی هوشمند داشتن یا نداشتن ؟! مساله اینست

                                                      


۱۰ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰

زندگی سالم

 

 

۶ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰

لحظه های ناب

۵ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰

آنچه ندارد عوض ای هوشیار عمر عزیز است غنیمت شمار

تجملگرایی

۸ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰

عیدی مبعث

                                   


۶ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰

نصایح پدرانه

                                                                                 
 

۵ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰

مزرعه ی آخرت

                           

                                 


۵ نظر موافقین ۶ مخالفین ۰