امام صادق علیه السلام   :

اربعة ینظر الله الیهم یوم القیامة

من اقال نادما او اغاث لهفان او اعتق نسمة او زوج عزبا

چهار کس در قیامت مورد نظر پروردگارند:
1-آنکه چون طرف معامله پشیمان شود، معامله را برگرداند.
2- کسی که غم از دلی برگیرد.
3- کسی که برده‏ ای را آزاد کند.
4- کسی که بی همسران را به ازدواج درآورد.

وسایل الشیعه ج 20 ، ص 46 ، ح 24995


عرض تسلیت به مناسبت  شب شهادت رییس مکتب تشیع ، امام جعفر صادق علیه السلام