سلام
برای که بخندین خدا به خنده شما ما رو هم بخندونه:
نحوه ی رانندگی من:
 حال ترمز گرفتنو ندارم، پس اگه کسی بیاد جلوم ، معمولا تا جایی بهش نزدیک میشم که سپرم بدنش یا ماشینش رو لمس کنه
نحوه ی دنده عوض کردن: معمولا دنده سه که میرم دیگه عوضش نمیکنم ، بقیه باید مواظب باشن جلوم نیان، چون حال اینکه دنده عوض کنم ندارم
چراغ راهنما: حس اینکه وقت دور زدن دسته ی چراغ راهنما رو بدم پایین کمتر درمن پیدا میشه، پس دیگران مشکل خودشونه که نمیتونن حدس بزنن من میخام دور بزنم

امام محمدباقر علیه السلام فرمودند:

 ان الله عزوجل یحب المداعب فی الجماعه بلا رفث

خداوند عزوجل کسی را که در میان جمع ، بدون ناسزاگویی شوخی کند ، دوست دارد .

(کافی ، ج 2 ، ص 663